Etiket arşivi: ron paul

We Are All Keynesians Now!


John Maynard Keynes

Keynezyen ekonomi için artık çan seslerinin tınısının doruğa ulaştığı 1970’li yıllarda Cumhuriyetçi başkan Richard Nixon’un sarfettiği bu söz ekonomik siyasalar öznelinde artık en katı serbest piyasa yanlılarının bile keynezyen olduğunu vurgulamak için söylenen epigraflardan biri olagelmiştir. Aslen Muhafazakar bir Cumhuriyetçi olan Nixon bu dönemde adeta Rooseveltçi liberal bir başkan gibi ekonomiyi canlandırmak için bütçe açığı verilmesine göz yummuş, altın standardını terk etmiş, enflasyonla mücadele uğruna ücret ve fiyat artışları üzerine getirilen sınırlandırmalar gibi müdahaleci politikalar uygulamıştır. İlginçtir ki, Nixon bu politikaları Keynes’in öğretilerinin artık rafa kalkmaya başladığı bir dönemde uygulamaya çalışmıştır. Zaten peşi sıra gelen stagflasyonist krizler sebebiyle Keynezyenizm uzun bir süreliğine kış uykusuna yatmıştır.

Her ne kadar Nixon’la ilişkilendirilse de Time dergisi bu sözün Nixon’dan önce Milton Friedman tarafından 1965’te dile getirildiğini söylemiştir. Derginin 4 Ekim 1966 tarihli haberine göre Friedman “Bir bakıma şimdi hepimiz keynezyeniz öte yandan artık hiç kimse keynezyen değil” demiştir. Friedman daha sonra bu sözünün kendisine hatırlatılması üzerine alıntının sözün bağlamı dışında yapıldığını söylemiş; kullanılan dil ve araçlar bakımından keynezyen olduklarını, ancak keynesin ortaya koyduğu sonuçlara katılmadıklarını belirtmiştir.

Gelgelelim alıntının kullanıldığı kalıp ne Friedman’a ne de Nixon’a aittir. 11 Ağustos 1887’de İngiliz liberal devlet adamı William Vernon Harcourt “Emekçi Hakları İhtisası Yasası” üzerine yaptığı konuşmada “We are all socialists now”(Şimdi hepimiz sosyalistiz) demiştir.

Gene 2002 yılında The Guardian Thatcher’in ekonomi politikalarının ingiliz siyasal yaşamına ve İşçi Partisi’ne etkisini vurgulamak için “We are all Thatcherist now” şeklinde manşet atmıştır.

Benzer kalıp 2012 yılı Cumhuriyetçi Parti Iowa toplantısında parti içindeki iktisadi muhafazakarlık ve Laissez-Faire ekonomisi fikrinin yükselişini belirtmek için Ron Paul tarafından “We are all Austrian now”(Şimdi Hepimiz Avusturyacıyız) şeklinde kullanılmıştır.

“We are all Keynesians now” kalıbı, 2008 Finans Krizinden sonra Keynezyen fikirlerin yükselişe geçmesiyle birlikte gene revaca çıkmış ve artık ana akım iktisatçılar tarafından pek çok kez dile getirilen bir klişe haline gelmiştir.

Reklamlar